top of page

Eikelenboom Organisatie & Advies 

Sterk in strategisch management

Over E-OA:

Pasfoto.png

Dr. drs. Bart Eikelenboom is bestuurskundige (Universiteit Twente, 1992) en bedrijfskundige (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1992, gepromoveerd binnen het Strategy Center van Nyenrode Business Universiteit, 2005). Sinds 1992 werkzaam als organisatieadviseur en interim, programma- en projectmanager. In 2005 is Eikelenboom Organisatie & Advies (E-OA) opgericht. Typisch voor zijn interdisciplinaire achtergrond is het verbinden van vakgebieden: het kijken over de grenzen van functionele gebieden om problemen beter op te kunnen lossen en organisaties beter te managen. Enthousiast, verbindend, mens- en resultaatgericht. Met een vlotte pen. Binnen het strategisch management is het ‘egelprincipe’ één van de belangrijkste voorspellers van het succes van ondernemingen. Het bestaat uit drie ‘cirkels’: ‘Wat is uw passie?’, ‘Waar kunt u het beste in zijn?’, en: ‘Op welke brandstof draait uw economische motor?’.

Het zeer helder in beeld hebben van de kern van deze drie cirkels is een empirisch aangetoond fundament voor het concurrentievoordeel van een bedrijf (Jim Collins, ‘Good to Great’, 2001). Dit ‘egelprincipe’ is ook toe te passen op iemands persoonlijk leven (om het persoonlijk te maken is de laatste circel veranderd in ‘Wat is uw bijdrage (erfenis)?). Zo toegepast, ontdekte Bart op 11 april 2019 zijn eigen ‘egelprincipe’. Alle losse eindjes kwamen erin samen. Zie hier voor een overzicht.

11.jpg

Het is frappant wat een schreeuwende behoefte er is aan precies die ondersteuning voor het management van ondernemingen die in lijn liggen met de conclusies van mijn onderzoek: als het (top) management een organisatiecontext creëert die zowel de genoemde ‘harde’ en ‘zachte’ steun biedt aan de medewerkers, ontstaan er de beste (financiële) resultaten. Vandaar ook het logo van E-OA van ganzen vliegend in V-formatie. Deze vliegmethode van ganzen resulteert in: (1) ‘harde’, structurele efficiëntie door windeconomie (als iedere gans z’n vleugels beweegt, creëert dat een ‘luchtverheffing’ voor de vogel direct volgend) en een (2) ‘zachte’, positieve geestdrift door hun continue ‘gehonk’ (ganzen ‘honken’ van achteruit om de ganzen vooraan te bemoedigen hun snelheid te handhaven). 

Het is deze combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’ die maakt dat de ganzen hoge prestaties halen: vliegen op deze windeconomie en het enthousiasmerende gehonk van de anderen veroorzaakt een 71% (!) groter vliegbereik dan als iedere gans alleen zou vliegen. Dit illustreert dat mensen in organisaties, net als ganzen, zijn gemaakt om elkaar te steunen (‘hard’) en te bemoedigen (‘zacht’).

Precies dit is de kern van Barts egelprincipe van ‘bemoediging en vreugde’, waaraan hij wil bijdragen. Dat daar een enorme behoefte aan is, illustreren de hoofdconclusies uiteen persbericht van de Arbo-Unie hiernaast:  

 
e

De afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van de werkenden regelmatig stressklachten en is het beroepsziekte nummer één in Nederland. Het aantal burn-outgevallen loopt hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen. In 2030 is 25 procent van werkenden minder inzetbaar door stress en overbelasting. De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom stress niet op. Het gaat niet om te veel werk of te veel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren, zoals te weinig autonomie of verbinding. Ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral: geef complimenten en waardering en toon erkenning (bron: persbericht ArboUnie, 14-10-2019).

Deze oplossingsrichting voor deze noodkreet wordt bevestigd door prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management aan de Universiteit van Amsterdam (bron: Financieel Dagblad, 15-4-2020):

UvA.png

Bemoediging en vreugde in management en organisatie, met het oog op meer verbinding, minder controle en hogere bedrijfsprestaties, is dát niet waar uw organisatie naar snakt? Dát is het waarin E-OA kan ondersteunen. Ook voor u? Stel hier uw hulpvraag en geef aan wat u van mij verwacht. Ik reageer dan zo snel mogelijk en kom eventueel graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

bottom of page