top of page

Eikelenboom Organisatie & Advies 

Sterk in strategisch management

Hoe werkt het?

soccer.jpg

Uitdagingen:

Naarmate we verder in de 21e eeuw voortgaan, worden vragen over hoe om te gaan met de uitdagingen van deze eeuw steeds pregnanter. Hoe effectief om te gaan met de druk van snelle (technologische) veranderingen, verhevigde concurrentie, verhoogde klantverwachtingen, meer overheidsinvloed en veranderende werknemersdynamica? Het formuleren van bedrijfsdoelstellingen en het ontwerpen van een bijbehorende strategie is weinig zinvol wanneer onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de uitvoering ervan.  De kunst is om zodanig te organiseren dat het hoofd geboden kan worden aan de uitdagingen van het huidige informatietijdperk: onvoorspelbare economische ups en downs en een (nog) hogere verandersnelheid van technologie en omgeving.

Uit onderzoek blijkt dat het management van het bedrijfsleven er in meer dan 70 procent van de gevallen niet in slaagt haar geformuleerde strategie daadwerkelijk te implementeren. Veel waargenomen valkuilen waren: (1) gebrek aan realiteitszin in de strategische plannen, (2) starheid en (3) het negeren of onderschatten van weerstanden binnen de organisatie. Dit leidt er vaak toe dat de organisatie niet wordt gebaseerd op de uitvoering van de strategie en daarmee niet op de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Dat zijn dus vragen over het ‘wat’ en het ‘hoe’ rond het bereiken van een concurrentievoordeel, waarmee andere bedrijven overtroffen kunnen worden.

222.png

Ik help u uw missie, doelen en strategie helder te krijgen (het ‘wat’) en uw organisatie zodanig te bouwen dat het organisatiegedrag optimaal ondersteund wordt in de richting van de vastgestelde doelen (het ‘hoe’).

Organisational-capabilities.jpg

Organiserend vermogen’:

Geredeneerd vanuit de resource-based view binnen het strategisch management, hangt de rentabiliteit van ondernemingen vooral af van hun concurrentiepositie in de markt, die weer voornamelijk bepaald wordt door hoe het bedrijf met haar hulpbronnen omgaat. De geschetste uitdagingen maken dat de schaarste van fysiek en financieel kapitaal afneemt ten opzichte van de intelligentie, motivatie en het zelfsturend en probleemoplossend vermogen van organisaties.  Al deze aspecten behoren tot de ‘organisatiebekwaamheden’ (organizational capabilities) van een onderneming, oftewel: hun organiserend vermogen.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de best presterende ondernemingen, de beste organisatiebekwaamheden bezitten waardoor zij een gedragscontext kunnen creëren waarbinnen mensen zich vernieuwend, ondernemend, collegiaal, opbouwend en servicegericht gaan gedragen.

Hard’ én ‘zacht’:

Uit het onderzoek werd het organiserend vermogen geoperationaliseerd tot de organisatiearchitectuur. Dat is de organisatie- of gedragscontext van de medewerkers. Kenmerkend voor dit construct bleek de onontwarbare combinatie van ‘harde’ als ‘zachte’ organisatieaspecten:

(1) ‘Harde’ aspecten zoals organisatiestructuur, -processen, financiën en (geautomatiseerde) systemen, en

(2) ‘Zachte’ aspecten zoals organisatiecultuur, spirit, enthousiasme en betrokkenheid van medewerkers uit alle lagen van de organisatie en uit alle functionele specialismen.

Wat bleek nu?

Voor een succesvolle en effectieve organisatie moeten zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ organisatieaspecten goed op orde zijn. Want organiseren gaat juist over mensen. Hoe hard de systemen en procedures ook zijn, ze worden uiteindelijk altijd behandeld en beheerd door mensen. Die specifieke eigenheid van de mens is de belangrijkste slagings- of mislukkingsfactor van strategische plannen. Mijn onderzoek toont aan dat er een positieve, statistisch-significante relatie bestaat tussen uw organiserend vermogen en uw uiteindelijke (financiële) prestaties. De conclusie was dat als het (top- of strategisch) management een organisatiecontext creëert dat zowel de hierboven genoemde ‘harde’ en ‘zachte’ steun biedt aan de medewerkers, er de beste (financiële) resultaten ontstaan.

Organisatie-context.jpg

Mijn visie op strategisch management heb ik weergegeven in dit overzichtsartikel. Graag bied ik het u aan.

 

Stel hier uw hulpvraag en geef aan wat u van mij verwacht. Ik reageer dan zo snel mogelijk en kom eventueel graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

 

Komt u ook niet uit het enorme aanbod van consultancybedrijven en -bedrijfjes die allemaal gouden bergen beloven? Ziet u ook door de bomen het bos niet meer als u op zoek bent naar een consultant of een interim,  programma- of projectmanager? Nee? Kijk dan snel hieronder of ik de oplossing kan zijn voor uw probleem. Graag help ik u bij het ontdekken van uw missie, het formuleren van uw strategie en het dichten van de kloof tussen strategieformulering en strategie-implementatie door het verbeteren van uw organiserend vermogen.
bottom of page