top of page

Eikelenboom Organisatie & Advies 

Sterk in strategisch management

Home: 

Ik ben een organisatieadviseur en interim, programma- of projectmanager, gericht op de invulling van uw strategisch management - in mijn definitie is dat: ’Het algemeen management door (top)bestuurders van complexe organisaties, gebaseerd op een visie, een missie, een strategie en een met de omgeving en het personeel afgestemd organiserend vermogen’. In deze definitie zit al mijn dienstverlening voor u besloten.

Kunt u uw bedrijfsstrategie samenvatten in 35 woorden of minder? En zo ja, zouden uw collega’s het op dezelfde manier formuleren?

Het is mijn ervaring dat heel weinig (top-)bestuurders deze vragen bevestigend kunnen beantwoorden. En het valt ook op dat de bedrijven waar managers werken die het wel kunnen, toevallig vaak ook het meest succesvol in hun branche zijn. Daartegenover staan de ondernemingen die geen heldere formulering van hun bedrijfsstrategie hebben. Die vallen vaak in de categorie van die bedrijven die het niet lukte om hun strategie te implementeren, of, erger nog, die eigenlijk nooit een bedrijfsstrategie gehad hebben. In dit soort bedrijven ontstaan vragen als: ‘Ik weet niet of ik deze kans in de markt nu moet grijpen of niet, ik krijg gemengde signalen terug vanuit de top.’, Of: ‘Waarom doen we weer mee met deze tender? Die hadden we vorig jaar ook al verloren en ik dacht dat we erover eens waren dat we daar geen energie meer in zouden stoppen!’ Of: ‘Zal ik de prijs verlagen voor deze klant? Ik weet niet of we beter af zijn met het winnen van deze deal met een lagere prijs of dat we die business zouden moeten laten schieten.’

Wij merken uit ons onderzoek dat er heel veel           behoefte bestaat aan een visie:  waar moeten we heen?” (Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, 18-4-2020)

 

Managers van dit soort ondernemingen vragen zich vertwijfelt af waarom hun - wat zij dachten dat een prachtig gepolijste - bedrijfsstrategie was, nooit wordt geïmplementeerd. Zij onderkennen niet het belang van het hebben van een simpele, duidelijke en beknopte bedrijfsstrategie die eenieder zich eigen kan maken en die kan dienen als ‘lichtbaken’ bij het maken van moeilijke beslissingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelt hét thema voor na de Coronacrisis: visie.

   Dus, huur mij wel in voor:

 • Ondersteuning om uw missie (‘egelprincipe’) te helpen ontdekken (ja, ‘ontdekken’, niet ontwerpen, zie hier mijn eigen voorbeeld van deze ontdekking);

 • Hulp bij het kort en goed opschrijven van uw businessplan/strategie (= uw plan om uw doelen te halen);

 • Het doen van een organisatiescan met behulp van de 7 empirisch gefundeerde drivers for performance van Jim Collins;

 • Het voeren van uw interim-, programma- of projectmanagement (ik heb veel ervaring in het managen van verschillende disciplines en professionals in diverse branches).

Categories resources.png

   En huur mij niet in voor:

 • Opdrachten op tactisch of operationeel niveau (mijn kracht ligt in het zien van het grote plaatje, de gehele organisatie betreffend);

 • Voor uw procesinrichting of procesoptimalisatie (ik ben niet lean-, scrum- of agile-gecertificeerd, maar gericht op visie, missie en strategie-implementatie);

En ja, ik heb zoveel vertrouwen in de positieve invloed van mijn inzet op uw financiële resultaten (in mijn onderzoek is een positieve, statistisch significatie relatie gevonden tussen de verbetering van uw (op uw medewerkers afgestemde) organiserend vermogen en uw uiteindelijke financiële resultaten), dat ik bereid ben om mijn inzet financieel afhankelijk te maken van uw succes, uitgedrukt in cijfermatig aangetoonde verbeteringen in de prestaties van uw organisatie voor en na de verbetervoorstellen en/of het interim-traject.

 

Stel hier uw hulpvraag en geef aan wat u van mij verwacht. Ik reageer dan zo snel mogelijk en kom eventueel graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Mijn aanbod in een notendop:

  (1) Advies:

 • Het helpen om uw missie te ontdekken en uw strategie te formuleren;

 • Het doen van een organisatiescan: een grondige diagnose van uw organiserend vermogen.

 

 (2) Organisatie:

 • Het verbeteren van uw organiserend vermogen;

 • Het helpen bij het implementeren van uw strategie;

 • Interim, programma- en project-management.

 

 

Zie hier hoe het werkt.

Mijn doelgroep in een notendop:

 

Mijn doelgroep is het (top-)bestuur van ondernemingen en overheids-organisaties* dat ik help met strategi-sche issues die de gehele organisatie betreffen.

 

 

 

 

 

*De toolbox is (aangepast) ook van toepassing op overheids- en non-profit-organisaties. Jim Collins heeft daarover een bijlage geschreven: ‘Good to Great and the Social Sectors’.

 

Zie hier voor het overzicht van mijn

ervaring, ingedeeld naar branche.

Mijn toolbox in een notendop:

 

Als toolbox* gebruik ik de empirisch bewezen, belangrijkste en meest onderscheidende drivers van uw financiële bedrijfsprestaties:

(1) Leiderschap;

(2) Werving & selectiebeleid;

(3) Bedrijfsklimaat;

(4) Strategie (‘egelprincipe’);

(5) Bedrijfsdiscipline;

(6) Het gebruik van (informatie)technologie;

(7) Het ‘vliegwieleffect’.

Deze zijn gebaseerd op het onderzoek van de bestseller ‘Good to Great’ van Jim Collins, waarover ik 15 jaar heb lesgegeven.

    

Zie hier meer over

Eikelenboom Organisatie & Advies (E-OA).

 
bottom of page